Grąžinimo taisyklės

1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su
žaliaspindulys.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu
(elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne
vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei
prekė yra nekokybiška ar pažeista.
1.2. Taisyklių 1. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m.
rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys
sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
1.3. Taisyklių 1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo
sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
2. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos
apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška
prekė);
2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
2.5.. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (užsakymą patvirtinantis
dokumentas).
3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 2 p[unkte
nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
4. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi pateikti laisvos formos prašymą, nurodyti grąžinimo
priežastį ir banko sąskaitos, į kurią būtų pervedami grąžinami pinigai, numerį. Grąžinamą prekę
reikia siųsti ant siuntinio pakuotės nurodytu adresu . Jei prekė keičiama kita preke ar grąžinama,
prekės grąžinimo išlaidos pirkėjui nėra kompensuojamos. Visais atvejais prekė privalo būti
grąžinta žaliasspindulys.lt nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui,
skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Gavus grąžinamą prekę, pinigai
pirkėjui pervedami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
Jei pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, nekeičiamos ir
negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
• parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai,
• fotografijos ir kinematografijos prekės,
• spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai,
• audiniai,
• kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius,
• megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai,
• kūdikių drabužėliai,
• pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai,
• siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai,
pižamos ir panašūs dirbiniai,
• kūdikių drabužėliai,
• liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai,
• perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją,
• mašinos ir mechaniniai įrenginiai,
• elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir
atkūrimo aparatai,

• antžeminio transporto priemonės,
• laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai,
• optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos
prietaisai ir aparatai,
• laikrodžiai,
• ginklai ir šaudmenys,
• baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai,
• žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.
 
MAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI
1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės
tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
1.2. atitinkamai sumažinti kainą;
1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
2. Šių taisyklių 19 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju,
jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
2.1. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje
pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir
prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 19 punkto
reikalavimų. Prie prašymo pridedama pirkimą-pardavimą patvirtinantis dokumentas(banko
išrašas ).
2.2. Jeigu pirkėjas nepateikia nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio
pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių
taisyklių 19 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
2.3. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs
pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.
2.4. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta
tvarka.
2.5. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 19 ar 23 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į
Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti
pardavėjui.